Whispbar Yakima
Image default
Internet

Plik DXF

DXF jest skrótem od formatu wymiany rysunków lub formatu wymiany rysunków. Format pliku danych CAD jest zwykle określany jako AutoCAD DXF. Autodesk jest przeznaczony do wymiany danych między AutoCAD i innymi programami. Pierwszym ustanowionym w 1982 roku był format plików DXF. Głównym celem tego formatu była dokładna replikacja natywnych plików DWG AutoCAD dla innych programów. Ze względu na brak standardów formatowania, importowanie plików DXF przez wiele lat było niezwykle problematyczne. Specyfikacje formatu są teraz dostarczane w formacie PDF, chociaż w aplikacjach AutoCAD ten format jest rzadko używany.

Format DXF to uniwersalny format, który ułatwia dostęp do dokumentów AutoCAD za pośrednictwem innych programów. Valve Hammer Editor może na przykład eksportować modelowanie DXF 3D do innych aplikacji do modelowania 3D. Można uzyskać do nich dostęp i je modyfikować.Prawie wszystkie projekty CAD mogą być reprezentowane przez plik DXF. Funkcje obejmują krzywą konwersji typu spline PS/PDF, zgodność zarówno z czcionkami wektorowymi, jak i tekstowymi, obsługę obiektów 3D, skojarzoną konwersję rozmiarów, możliwość utrzymywania lub usuwania kreskowań i wypełnień podczas konwersji oraz szybkie skanowanie.

Import plików danych 3D DXF:

Części, zespoły, komponenty i funkcje opracowane w programie AutoCAD można importować i zapisywać w formacie 3D DXF. Dane 2D i 3D mogą być używane w plikach 3D DXF i DWG.

Rodzaje danych 3D są importowane w następujący sposób:

  • Facing
  • Wbudowane dokładne dane ACIS
  • Dźwiękowa jednostka 3D

Można importować pliki DXF zawierające:: Geometria fasetowana jako istniejący komponent, nowe komponenty, nowe komponenty lub jako komponenty zespołów.

https://comeaprire.com/extension/dxf

Mieszanka elementów 2D i brył 3D tylko jako rysunek. Osadzonych danych ACIS jako nowego złożenia lub komponentu samego złożenia. Po zaimportowaniu bryły 3d są konstruowane i traktowane jako element montażowy.